Distriktsårsmöte 13 mars 2021

Årsmöte 2021

Om framtiden kan vi bara sia, men ett distriktsårsmöte ska vi ha lördagen den 13 mars. Om vi får kommer mötet hållas i Skattkärr och Vårt Hus, men troligt är att det kommer ske digitalt via Microsoft Teams.

Med dessa ord kallas du till distriktsårsmötet 2021-03-13

Saxat ur stadgarna

§ 23 DISTRIKTSÅRSMÖTE

”Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet till vilket alla scoutkårer äger rätt att utse ombud. Ordinarie distriktsårsmöte hålls varje år före april månads utgång på tid och plats som beslutas av närmast föregående distriktsårsmöte. Om distriktsårsmöte ej hålls inom fastställd tid, äger förbundsstyrelsen rätt att kalla till distriktsårsmöte.”…

…”Kallelse till ordinarie distriktsårsmöte utfärdas av distriktsstyrelsen minst två månader och till extra distriktsårsmöte minst en månad före mötet.

Motion till ordinarie distriktsårsmöte kan inges av varje medlem och scoutkår inom distriktet och skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före mötets öppnande.

Distriktsstyrelsen skall avge yttrande över motion.”

Dvs. motion ska vara distriktsstyrelsen till handa senast 30/1 2021

§ 24 OMBUD

”Vid distriktsårsmötet företräds scoutkårerna av valda ombud. Distriktsårsmötesombud skall vara medlem i den scoutkår ombudet representerar. Scoutkår med högst 50 medlemmar äger rätt att utse två ombud och två suppleanter. För varje ytterligare påbörjat 25-tal medlemmar äger scoutkåren rätt att utse ett ombud och en suppleant. Dock får scoutkår aldrig ensam ha majoritet.

Uppgift över valda ombud skall tillställas distriktsstyrelsen senast tre veckor före mötets

öppnande.”

Dvs. Ombud ska vara anmälda senast den 20/2 2021

§ 25 MÖTESRÄTTIGHETER OCH BESLUTSFORMER

”Närvarorätt vid distriktsårsmöte tillkommer varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen och scoutrörelsen. Yttranderätt tillkommer varje närvarande.

Förslags- och rösträtt tillkommer varje ombud samt föredragande revisor. Förslagsrätt

tillkommer varje ledamot av distriktsstyrelsen. Ingen äger dock rösträtt i fråga som rör egen

förvaltning eller eget arvode.”

Anmälan sker till distriktssekreteraren via e-post eller vanlig post och göres kårvis.

tjader.scout@gmail.com

Peter Tjäder

Mossgatan 253

654 67 Karlstad

Anmälan ska innehålla:

Kårens namn

Ombudens namn

Ev. Ersättares namn.

Ev. deltagare

e-post till samtliga anmälda, för att vi ska kunna skicka mötesinformation till digitalt möte.

Motioner skickas till samma adress som ovan.

I januari kommer någon form av kurs/informationsdag att arrangeras för att gå igenom digitala plattformar och hur vi kommer använda någon av dessa till årsmötet.

Kom ihåg ruta

Motion ska vara insänd senast 2021-01-30

Anmälan ska göras senast 2021-02-20

Årsmötet är 2021-03-13

Välkomna hälsar

Distriktsstyrelsen.

IT-Kurs 23 januari 2021 kl 11-13 i Vårt Hus

För mer info, se mailet som gått ut!

Och eftersom det är max 8 så kan vi troligen inte ta emot mer än en deltagare från varje kår.


HUR Gör en egentligen?

En grund genomgång med fördjupningar i det som gör ledarlivet lättare och roligare.
Vad är hetast, just nu?

Detta var från början en kurs med grafisk hantering men det vi verkligen behöver, är hjälp att koppla ihop oss på ett enklare sätt.

Hur kan vi träffas?

Vilka verktyg kan vi använda?

Hur gör vi detta?

Verktyg

Teams

Facebook Messenger

Zoom

Lifesize

Dator

Telefon

Gruppsamtal

Förutsättningar

Du kan behöva registrera dig först. Om du inte blivit inbjuden på rätt adress, meddela den du ska dela mötet med vilken adress du har, där.
Utan den informationen kommer ni inte nå varandra.

Teknik

Roller, sätt att jobba på. Hur man kan delta.

Installation

Krav på dator, platta eller telefon.

Mötesbokare, moderator, inkastare, dörrvakt, ordförande, sekreterare, deltagare, gäst.

Välkommen på Höstupptakt 25 augusti 2018 kl 11

Välkommen på årets Höstupptakt lördagen den 25 augusti i Mangskogsstugan, Höstupptakt 2018 Mangskog

Samling för både aktiva och mindre aktiva inom vårt scoutdistrikt
Fokus på dagen ligger på kommande aktiviteter
Vi vill givetvis att alla kårens ledare och utmanare kommer

Tider:
Samling klockan 11.00 med fika
Först har vi en kurs med genomgång av den nya ”Drogfriryggsäcken” av Christian Ageland och
GDPR, dataskyddsförordningen, av Maria Hill.
Detta tar cirka två timmar

Klockan 13.00
Start av ”sätt i gång” med gemensam lunch som tillagas och avnjuts ute.
Direkt följt av genomgångar av kommande arrangemang:
Stugvård i Mangskog, Jota/Joti, Höstugglan och Luciahajk.
Bidra gärna med nya idéer, arrangemang och förslag från dig och kåren.

Avslutning ungefär klockan 15.00

Anmälan gör du till Gerd Andersson på 073 945 90 40 kiloandersson@gmail.com
Anmälan skall göras senast 21 augusti
Där ska det framgå vem (namn) som kommer och om det behövs annan kost,
dvs om du har allergier, sjukdom eller andra saker som påverkar vad du och vi kan äta.

Ta med dig bästa humöret och kläder för att vara ute.

Hitta till Mangskogsstugan:
Viken, Åstenäs, Mangskog.

 

OBS: Söndag den 26:e klockan 9 fortsätter vi med stugvårdandet. Fri mat. Separat anmälan, se ovan

Välkommen, hälsar distriktsstyrelsen!

 

Höstupptakt 20 augusti 2016 i Skattkärr

Samling för aktiva och mindre aktiva inom vårt scoutdistrikt där fokus på dagen (förmiddagen) ligger på kommande aktiviteter. Vi vill att du tar med alla i Upptakten 2016ledarteamet!
Vad ligger närmast framför oss? JOTA/JOTI, Höstugglan, Luciahajk, FM och IOGT-NTOs
Kongresser.

 Tider:
Samling klockan 10.00
Start med kort tur i skogen (på väg) och därefter kaffe när vi kommer fram.
Diskussioner, genomgångar av kommande arrangemang och vad FM innebär för dig och distriktet.
Vi bryter under detta pass för Brunch.
Avslutning klockan 13.00

 Anmälan gör du antingen till Mats Jansson på mats@solstan.se , 054 19 61 25
 eller till Gerd Andersson på 0739 45 90 40 kiloandersson@gmail.com

Anmälan skall vara inne senast 16 augusti.
Där ska det framgå vem som kommer och om det behövs annan kost dvs om du har allergier, sjukdom eller andra saker som påverkar vad du och vi kan äta.

Välkommen hälsar distriktsstyrelsen!

 

Höstupptakten är inställd men det kommer mera

Hej, vi fick in lite klent med anmälningar till årets upptakt så vi får förmedla våra kommande arrangemang via brev och internet istället.

Så, tyvärr det blir ingen höstupptakt i år. 

Närmaste tiden finns följande att välja och tänka på:
7 september är sista anmälningsdag till Scoutforum.
Scoutforum 18-20 september på Ransberg. Tala gärna om för Carl att du kan hjälpa till J.
21 september är det internationella Fredsdagen och även dagen för 100% Scout – mer om det finns hos förbundet.
4 oktober är sista dagen för anmälan till FM.
Jota-Joti den 16-18 oktober på Ransberg – Mats och Peter håller i detta även i år. Rum & mat bokas direkt av Ransberg.
FM i Eskilstuna 6-8 november, handlingar, inbjudan mm har kommit i din post från Förbundet.
Höstugglan 13-15 november på Ransberg.
Luciahajken 12-13 december letar arrangör, är du sugen? Hör av dig!

Du får gärna hjälpa oss fylla på i kalendern – eller bara titta in.
http://nsf.solstan.se/kalender/
https://www.facebook.com/groups/520751151360328/

Tipsa gärna om vad ni hittar på i kåren eller avdelningen – och om ni vill få med fler, tala om det innan.

OCH för er som läst om smittan bland japan-resenärerna:
ALLA som var med på resan har fått information om att vår svenska sjukvård vill att samtliga, oavsett om man känner sig krasslig eller inte, tar sig iväg till närmaste vårdcentral och genomför en förebyggande antibiotikakur så fort man kan. Detta för att undvika en möjlig smitta till andra.

Det är möjligt att missta detta för en rejäl förkylning, vilket man ofta får när man flyttar in i luftkonditionerade rum och flygplan på slutet av en lägervistelse. Vill du läsa mer om detta finns det information hos Folkhälsomyndigheten eller på Scouternas hemsida.

http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/augusti/fall-av-meningokocksjukdom-efter-internationellt-scoutlager/

/Ordförande Mats & Distriktsstyrelsen

PS. Vill du också få (eller slippa) utskick via vår maillista eller vet du någon som bytt adress, maila Mats så fixar jag det DS.

 

 

Lite från kvällens distriktsstyrelsemöte 17 juni

Ett stort tack till alla er som jobbade med och deltog i Indianlägret i Mangskog. Ni gjorde ett jättejobb och det gladde många!

Vi kommer att få ett besök och strategisamtal från och med Förbundsstyrelsen på vår Höstupptakt lördag 22/8. FS vill prata med er i kårerna och det gäller då eftermiddagen. Konsulent Christian tar hand om oss på förmiddagen och som sagt, tänk cykel om du kan

Alla vi som kan kommer att behöva hjälpa till för att göra det extra trevligt för deltagare mfl på Scoutforum 19-20 september på Ransberg. Carl och Emil kan mer om det och tipsar gärna om lämpliga uppgifter. Ska du vara med som deltagare är det dags att anmäla sig nu!
http://www.scoutservice.se/paverka-scouterna/scoutforum/

Jota-Joti 15-17 oktober på Ransberg. Bokningar av mat, rum mm gör ni direkt hos Ransberg. Mats & Peter håller i det övriga. Mer info lite senare.

Till nästa distriktsårsmöte lördag 5 mars 2016 har vi också bokat tema för årsmöteskursen. Då får vi lära oss mer om hur vi hanterar barn med speciella behov. Läs gärna om det på förbundets hemsida.
http://nsf.scout.se/Ledare/Kommitter-och-arbetsgrupper/KUL/

/ Mats, DO

På Gång i Värmland 2014-11-05

Behöver uppdatera oss lite inför kommande distriktsarrangemang och annat som händer i distriktet.

Höstugglan Utmanare och Äventyrare (med lägerbålsfilt) 7-9/11
Utmanarna samlas i Bruksgården efter 18.30 … blir du sen? Meddela Mats eller Peter.

Luciahajken, flyttad till Skattkärr 13-14/12.

Nyårsbalen blir som vanligt på Ransberg, se deras hemsida för mer detaljer.

I vår blir det årsmöte 7 mars.

Troligen ett helgläger i maj pi Mangskog.

Innan WSJ äger rum borta i Japan planerar några uppfinningsrika ledare i distriktet för en cykelupplevelse i juni. Intresserad av att hjälpa till? Kolla med Gerd!

Upptakten/Sätt-i-gång i augusti blir förhoppningsvis den första återträffen för Jamboree-resenärerna och då skulle det vara kul om vi fick veta hur ni haft det, lite som tack för bidraget som distriktet kommer att ge – mer om det senare i år och i mail MEN det är på G

Det är många i vårt distrikt som kom med i WSJ-truppen. Vill du ha kontakt med de andra deltagarna är Anders Eriksson en bra kontakt. Han har hjälpt oss i distriktet att hålla ihop de hela.

 

På gång i Värmland 2014-10-12

Tipsar om kommande distriktsarrangemang, direkt efter senaste DS-mötet:

Jota Joti på Ransberg kommande helg dvs 15.17/10
Höstugglan Utmanare och Äventyrare (med lägerbålsfilt) 7-9/11
Luciahajken, i år på RANSBERG 13-14/12 (inbjudan kommer senare)

I vår blir det årsmöte i mars, helgläger i maj och innan WSJ äger rum borta i Japan planerar distriktet för en cykelupplevelse i juni.

Upptakten/Sätt-i-gång i augusti blir förhoppningsvis den första återträffen för Jamboree-resenärerna och då skulle det vara kul om vi fick veta hur ni haft det, lite som tack för bidraget som distriktet kommer att ge – mer om det senare i år och i mail MEN det är på G
/ Distriktsstyrelsen

Jota Joti 17-19 oktober 2014 på Ransberg

Hej, vi öppnar i Stallet på kvällen den 15:e och slår ihop de hela efter lunch på söndag eftermiddag.
Du och dina ledare kommer överens om när ni åker upp. Äldre scouter får gärna komma redan på fredag men då är det en del att fixa med så vi som arrangerar kommer inte att kunna supporta er på samma sätt som efter klockan 10 på lördag!

Boende bokas via Ransberg!

Lördag kväll finns möjlighet att beställa pizza, ta med 50 kr + lite växel om du vill köpa det.

Det blir också kvällsbio uppe i ladan så varna kläder och ett sitt/liggunderlag är bra att ha med om du siktar på lite biokänsla …

Både Jota Joti och övriga delar av Ransberg har wifi, hur och var du kan utnyttja den talar vi gärna om så, du kan ha med egen dator men på rummen, där sover vi!

 

Ny aktuell svensk fakta om hela eventet finns i år på http://jotajoti.se/

/Mats, Peter och Rolf