IT-Kurs 23 januari 2021 kl 11-13 i Vårt Hus

För mer info, se mailet som gått ut!

Och eftersom det är max 8 så kan vi troligen inte ta emot mer än en deltagare från varje kår.


HUR Gör en egentligen?

En grund genomgång med fördjupningar i det som gör ledarlivet lättare och roligare.
Vad är hetast, just nu?

Detta var från början en kurs med grafisk hantering men det vi verkligen behöver, är hjälp att koppla ihop oss på ett enklare sätt.

Hur kan vi träffas?

Vilka verktyg kan vi använda?

Hur gör vi detta?

Verktyg

Teams

Facebook Messenger

Zoom

Lifesize

Dator

Telefon

Gruppsamtal

Förutsättningar

Du kan behöva registrera dig först. Om du inte blivit inbjuden på rätt adress, meddela den du ska dela mötet med vilken adress du har, där.
Utan den informationen kommer ni inte nå varandra.

Teknik

Roller, sätt att jobba på. Hur man kan delta.

Installation

Krav på dator, platta eller telefon.

Mötesbokare, moderator, inkastare, dörrvakt, ordförande, sekreterare, deltagare, gäst.

Lämna ett svar